04 รุ่น

  • ตู้แช่แข็งเกาะเนื้อสัตว์อาหารแช่แข็งรุ่น 04 คุณภาพสูง

    ตู้แช่แข็งเกาะเนื้อสัตว์อาหารแช่แข็งรุ่น 04 คุณภาพสูง

    การละลายน้ำแข็งในตู้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตู้เกาะระบายความร้อนโดยตรง จะเกิดฝ้าจำนวนมากที่ผนังด้านในหลังจากใช้งานเป็นเวลานานหากไม่นำออกจะส่งผลต่อการใช้งานของตู้เกาะซุปเปอร์มาร์เก็ตเย็นและผลการทำความเย็นจะลดลงอย่างมากโดยทั่วไป ชั้นน้ำแข็งจำเป็นต้องละลายเมื่อชั้นน้ำแข็งถึง 5 ซม.เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ คุณสามารถใช้ตู้เกาะแบบระบายความร้อนด้วยอากาศได้