หลิงเหยาโมเดล

  • Smart Combinaion Island Freezer (รุ่น Lingyao)

    Smart Combinaion Island Freezer (รุ่น Lingyao)

    ตู้เกาะซูเปอร์มาร์เก็ตถูกวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทเพื่อเพิ่มผลการกระจายความร้อนของตู้เกาะและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความเย็นของตู้เกาะ

    ตู้เกาะซุปเปอร์มาร์เก็ตจะสร้างความร้อนสูงระหว่างการใช้งานการวางในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกจะเอื้อต่อการกระจายความร้อนของตู้เกาะซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายความร้อนของตู้เกาะ