การผลิตและการขนส่ง

การเตรียมวัสดุ

การตัดวัสดุ

โซนดัด

การฉีดพ่นด้วยไฟฟ้าสถิต

ฟอง

สี

พื้นที่เชื่อม

การประกอบ

บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป

ขนส่งสินค้า