ตู้ม่านอากาศรอบเกาะ

  • ตู้ม่านอากาศรอบเกาะ

    ตู้ม่านอากาศรอบเกาะ

    ในขณะเดียวกันหากความชื้นแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ จะทำให้เกิดโรคราน้ำค้างหรือการเสียรูปเฉพาะที่ของเนื้อไม้ ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงปัจจุบันตู้แสดงม่านอากาศจำนวนมากทำจากเครื่องไฟเบอร์บอร์ดหากมีความชื้นแทรกซึมเข้าไป สองปีแรกจะไม่ขึ้นรา เนื่องจากสารเติมแต่งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ยังไม่ระเหยหมดอย่างไรก็ตาม เมื่อสารเติมแต่งระเหยไป ความเปียกชื้นของผ้าเปียกจะทำให้ตู้โชว์ม่านอากาศเกิดเชื้อราได้หากพื้นต่ำ ตู้โชว์ม่านอากาศที่บ้านอาจ “ขึ้นรา” ทุกปี